Nyttig viden

Læs om Rigsfællesskabets historie, om grønlændernes åndelighed og religion og få information om, hvordan du kan finde mere viden om Grønland

 

Rigsfællesskabets historie

 
 

Den dansk-grønlandske historiske relation

At give en beskrivelse af den historiske relation mellem Danmark og Grønland er udfordrende. Gennemgående i historieskrivningen af relationen fremtræder to forskellige positioner. På den ene side står en (primært dansk) fortælling om hvordan Danmark som beskyttende moder, der har understøttet en modernisering. Overfor står en anden fortælling (primært grønlandsk), hvor Danmark fremstår selvorienteret, ved at have udnyttet Grønland og dets befolkning til egen økonomisk og politisk fordel. Der findes historiske begivenheder, som understøtter begge fortællinger, hvilket illustrerer begge fortællingers berettigelse.
Denne beskrivelse vil prøve at afbalancere dette forhold, og beskrive hvorfor vi i dag kan tale om et rigsfællesskab mellem Grønland og Danmark.

Første kontakt kom ved norskfødte Erik den Røde, der i 900-tallet som fredsløs rejste til Grønland og etablerede det som kaldes ’Nordboerne’. Dem mistede man kontakten med i 1400-tallet.

Pga. reformationen rejste (igen norskfødte) Hans Egede i 1721 med Frederik d. 4’s billigelse mod Grønland, for at omvende disse nordboer fra katolicismen til protestantismen. Nordboerne var dog uddøde, og derfor vendte Hans Egede sin mission mod inuitterne. Tilstedeværelsen i Grønland var dog ikke alene missionsk betinget, da fx tranolie og grønlandske produkter som skind og narhvalstænder var eftertragtet i Europa. Derfor blev den Kongelige Grønlandske Handel oprettet i 1776 med monopolstatus.

Relationen mellem Danmark og Grønland er geografisk set irrationel. Er Norge ikke mere oplagt, sammenholdt med at både Erik den Røde og Hans Egede var fra Norge? Begrundelsen skal findes i Kielerfreden fra 1814, som var afslutningen på Napoleonskrigene.

Danmark og Norge havde indtil 1814 været et tvillingerige, men som følge af fredsforhandlingerne blev Norge underlagt Sverige, og Danmark beholdte Grønland, Island og Færøerne på trods af, at de oprindeligt var norske bilande.

Dette blev endeligt cementeret i 1933, da Den Internationale Domstol i Haag anerkendte Danmarks fulde suverænitet over Grønland, efter norsk forsøg på, at gøre krav på dele af Østgrønland. I afgørelsen blev de danske polarekspeditioner i Grønland vægtet højt. I den forbindelse lyder navne som Danmark-ekspeditionen og Knud Rasmussen måske genkendelige?

Næste store forandring i relationen mellem Grønland og Danmark fandt sted under 2. Verdenskrig. Grønland var modsat Danmark ikke besat, men var i stor amerikansk interesse pga. mineraler og metrologiske informationer. Deres tilstedeværelse under krigen, som fjernede den hidtil nærmest udelukkende danske tilstedeværelse, den voksende grønlandsk selvbevidsthed og FNs afkoloniseringsprogram medførte at Grønland ændrede status fra dansk koloni til dansk amt i 1953.

Umiddelbart inden dette statusskifte accepterede den danske regering dog oprettelse af amerikanske baser i Grønland, som resulterede i en forflytning af 116 thuleboere. Denne flytning blev dog i mange år fra dansk side fremlagt som frivillig. Omvendt blev netop baserne en central brik i det amerikanske radarsystem under Den Kolde Krig i beskyttelsen af bl.a. Danmark og Grønland.

Grønlands status som amt ligestillede grønlændere med danskere og fordrede en modernisering af det grønlandsk sundheds- og skolevæsen. Dette skete i høj grad i løbet af 60´erne, men netop opbyggelsen af et ”dansk” Grønland medførte en grønlandsk identitetsbåret modreaktion. Denne modreaktion blev forstærket efter den danske indtræden i EF, hvor de grønlandske stemmer i høj grad sagde ’nej’. Blandt andet disse uoverensstemmelser medførte at Grønland i 1979 fik Hjemmestyre. Hjemmestyret var en slags statskonstellation, hvor Grønland hjemtog visse ansvarsområder (fx uddannelse og sundhed) mens andre stadig blev varetaget fra København.

I 2009 blev Hjemmestyret erstattet af Selvstyret, som betød at Grønland fik selvstændig beslutningskompetence på endnu flere områder, som eksempelvis råstofområdet, samt at man fastfrøs bloktilskuddet (inflationsreguleret) fra Danmark til Grønland. Bloktilskuddet var i 2016 på 3,682 milliarder kroner.       
Populært sagt blev Grønland lidt selvstændige med Hjemmestyre og mere selvstændige med Selvstyre. Spørgsmålet er så om eller hvornår Grønland bliver helt selvstændige og hvordan det i så fald ser ud? Scenarierne er mange, men sikkert er det, at fortællingen om den dansk-grønlandske relation og portrætteringen af Danmark og Grønland i den relation, er meget betydningsfuld.


Læs mere om Rigsfællesskabet her

Se DRs miniserie om Rigsfællesskabet her: 
     Afsnit 1
     Afsnit 2
     Afsnit 3
     Afsnit 4
     Afsnit 5
     Afsnit 6

 

Åndelighed

Cecilie læser antropologi på Aarhus Universitet og har, i forbindelse med studiet, lavet feltarbejde på Grønland om åndeligheden deroppe
 

På Grønland er spøgelser hverdag for mange, men Cecilie hørte stærke historier om, at det ikke kun er onde ånder der svæver på Grønland, men også Helligånden er til stede. 
Cecilie oplevede, at grønlænderne gør brug af præster til at bede ånderne i hjemmene væk og fik også selv lov til at blive brugt som forbeder for en familie

Hør Cecilie fortælle om en grønlænders direkte oplevelse af Helligåndens tilstedeværelse:

 

Ceciles opgave kan downloades her, hvis du ønsker at læse om hendes undersøgelser 

 

P1 har lavet en radioudsendelse om grønlændernes religion, som egentlig er kristendom, men som stadig indeholder spor af den gamle inuit-religion

Bliv klogere på Grønland

Mange har skrevet, vist eller sagt noget om Grønland, og det er nemt at finde mere viden om landet og de mennesker, der bor der. Herunder er en række af vores anbefalinger til dig, som gerne vil lære endnu mere om Grønland


Der i Polarlandet nyder en herlig fornemmelse af frihed, fordi der ikke er andre formyndere end naturen og ingen love ud over, hvad der aftales mand og mand imellem
— Jørn Riel
Vejledning i sælfangst.jpeg

Vejledning i sælfangst

Bog skrevet af Flemming Jensen, måske bedre kendt som "Lunte" fra Nissebanden. 
Han er uddannet folkeskolelærer og har selv arbejdet en række år på Grønland. Her skriver han om en ung lærers oplevelser et øde sted på Grønland

500x0.jpeg

Den store slæderejse

Knud Rasmussen har skrevet flere bøger om sine oplevelser på Grønland, deriblandt denne. 
Derudover kan nævnes: "Myter og sagn fra Grønland" "Fra Grønland til Stillehavet" "Min rejsedagbog, skildringer fra den 1. Thule ekspedition"

medium.jpeg

Mine fædres hus

Mængden af bøger fra Jørn Riel er enorm, og de har en høj underholdningsværdi. Han har skrevet en lang række sandfærdige skrøner fra Grønland ud fra de ti år han selv boede i landet 


Engang imellem dukker Grønland op i nyhederne og i radioen. Dette afsnit fra P1 dokumentar præsenterer en aktuel problematik omkring den danske undervisning til grønlandske studerende på de grønlandske gymnasier

 

Arktisk institut har lavet en podcastserie, som gennemgår Grønlands historie. De taler med forskellige grønlandseksperter i Danmark og læser gamle dagbogsnotater fra de første danskere på Grønland
Find alle afsnit på Soundcloud eller der, hvor du lytter til podcasts 


Dokumentar om
kollegieliv i Grønland

Matup Tunuani er en meget interessant dokumentar, som følger nogle unge grønlænderes hverdag på gymnasiet og kollegiet i en by langt fra deres familier.
Vi mærker hjemveen, angsten for årskarakterer og ønsket om bare at droppe det hele og vende hjem.

Dokumentaren kan lånes af KFS-sekræteren i København