Kortere ophold
i Grønland

 

Volontør

Sømandsmissionen har tre Sømandshjem på Grønland i Nuuk, Sisimiut og Aasiaat, og på disse hjem har de hvert år brug for voluntører, til at arbejde som assistenter på Sømandshjemmet og lave forskellige aktiviteter for nogle grønlændere i byen.

Simon Søvndal er voluntør på Sømandshjemmet i Sisimiut og viser i denne video lidt fra sin hverdag på Grønland.

 

Vil du læse mere om volontørjobbet ved sømandshjemmene på Grønland, så se Sømandsmissionens hjemmeside eller send dine spørgsmål til Nanna.


Feltarbejde

Feltarbejdet er en obligatorisk del af antropologistudiet, men er også en mulighed for mange andre studier, specielt de humanistiske, f.eks. i forbindelse med en større opgave. 
Feltarbejdet kan vare alt fra 4 uger til 6 måneder alt afhængigt af studiet
Mange studier tilbyder, at man kan tage hvorhen, man har lyst til.
Nogle studier giver undervisning om, hvordan man strukturer et feltarbejde, tager kontakt til felten og planlægger sit ophold. 
Hvis dette ikke er tilfældet for dit studie, skal du være velkommen til at kontakte Christina, som selv lavede feltarbejde i Nuuk i 6 måneder 

Du kan også læse mere om Cecilies korte feltarbejde om åndelighed på Grønland her under "Åndelighed".


Praktik

Mange studier har et eller flere praktikophold i løbet af studietiden. Mange professionsbachelorer har kontakt til forskellige praktiksteder, deriblandt også steder på Grønland. Alternativt kan du selv søge på virksomheder i Grønland, som du kunne have interesse i at være i praktik ved.

For spørgsmål vedrørende praktikophold, kan du for eksempel skrive til Daniel


Studerende

Grønland har forskellige uddannelsesmuligheder. Der er god mulighed for udveksling til et af bachelorfagene på Nuuk Universitet, men en anden spændende mulighed er Arktisk Ingeniør, som er en del af Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Andreas har studeret i Sisimiut på dette studie, og vil meget gerne dele ud af sin viden, så kontakt ham endelig.

Læs mere om Nuuk Universitets forskellige uddannelser på da.uni.gl

Læs mere om Arktisk Ingeniør-uddannelsen kti.gl